Leerbegeleiding Basisonderwijs

Als thuiswerkend creatief schrijver en Leerkracht Basisonderwijs, heb ik mijn twee werelden samengevoegd en wordt er vanuit Buro ZINvol m.i.v. 1 mei 2021 Leerbegeleiding voor basisschoolleerlingen geboden. Het gaat natuurlijk niet alleen om huiswerk en theoretische vakinhoud, het gaat ook om leermotivatie, taakaanpak, zelfsturing en (zelf)vertrouwen. Wil je weten wat dit inhoudt? Lees dan verder.


* de begeleiding vindt bij mij thuis in Tegelen plaats


* het kind wordt gebracht en opgehaald door ouder/verzorger, tenzij het zelfstandig kan komen en gaan


* samen met ouder(s) en leerling zal de hulpvraag besproken en vastgelegd worden tijdens een gratis kennismakings-intakegesprek 


* op basis van de hulpvraag zal ik a.d.h.v. de wensen, beschikbare materialen en mijn eigen kennis en inzicht een voorstel van een plan van aanpak doen


* Ik streef altijd naar maatwerk. Dat betekent dat ik een breed beeld wil krijgen van het kind als persoon en vanuit een positieve benadering, gebruikmakend van interesse en mogelijkheden, een plezierige leeromgeving zal creëren. Daarbij staat altijd de volgende vraag centraal: wat heeft dít kind op dít moment nodig om de volgende stap te kunnen zetten?


* vanuit mijn basishouding van vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeldrang en nieuwsgierigheid van kinderen is er veel ruimte voor de eigenheid van het kind. Welbevinden en betrokkenheid zijn hierbij leidend.


* in ons huis is een Labradoodle van 1 jaar aanwezig, genaamd Joes. Joes houdt van gezelligheid maar heeft ook al geleerd lekker rustig te gaan liggen. Uiteraard staat de veiligheid van kinderen voorop!

 

* het uurtarief bedraagt €25 inclusief btw

 

* tijdstip en frequentie: nader overeen te komen

 

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar burozinvol@gmail.com